główna zawartość strony

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2015r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2015r.
3 Ferie zimowe 15 - 28 lutego 2016r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016r.
5 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 5 kwietnia 2016r.
6 Dodatkowy termin sprawdzianu 2 czerwca 2016r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016r.
8 Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016r.