główna zawartość strony

Obiady zapewnia Karczma w Miłosnej.

Cena obiadu 4 zł 50 gr.

Chęć korzystania z pełnopłatnych obiadów rodzice (opiekunowie) zgłaszają do Kierownika świetlicy.

Możliwość korzystania z obiadów dofinansowywanych mają dzieci, których rodzice w określonym terminie 2 razy w roku tj. w lipcu i grudniu w MOPS złożą stosowne dokumenty i zaświadczenia. Po otrzymaniu decyzji dzieci będą mogły korzystać z obiadów w naszej szkole.

Nasza szkoła bierze udział w programach objętych dotacjami Unii Europejskiej „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

Rodzice na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym podpisują zgodę na udział w w/w programach.

Zgody u wychowawców klas.