główna zawartość strony

Telefon zaufania dla dzieci

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony na stronie https://brpd.gov.pl/sos-czat. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej.