główna zawartość strony

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Nasza szkoła jest:

Nasza szkoła jest bezpieczna!

 • Estetyczny i funkcjonalny budynek szkoły
 • Dobry kontakt nauczycieli z uczniami
 • Profilaktyka uzależnień
 • Nauka bycia asertywnym
 • Szacunek dla osób niepełnosprawnych
 • Wolność wyrażania swoich poglądów
 • Właściwie rozumiana tolerancja

Nasza szkoła jest przyjazna!

 • Uczeń w centrum uwagi
 • Życzliwi i pomocni nauczyciele
 • Świetlica szkolna,
 • Wycieczki, rajdy, zielone szkoły
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Możliwość częstych kontaktów rodziców z nauczycielami
 • Rodzice partnerami szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesna!

 • Patron szkoły – gen. Władysław Anders
 • Strona internetowa szkoły,
 • Profesjonalne nagłośnienie
 • Przestronne klasy,
 • Bogata oferta pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego
 • Pracownia komputerowa ze stałym łączem do Internetu
 • Dwa oddziały przedszkolne

Nasza szkoła jest twórcza!

 • Kultywowanie uroczystości patriotycznych
 • Udział uczniów w konkursach
 • Zajęcia artystyczne uczniów
 • Wycieczki do kina i teatru
 • Zawody sportowe
 • Prezentacja efektów pracy uczniów na różnych forach

Nasza szkoła jest profesjonalna!

 • Bardzo dobrze wykształcona i przygotowana kadra pedagogiczna
 • Udział w konferencjach i szkoleniach
 • Współpraca ze szkołami i przedszkolami
 • Realizacja projektów i programów unijnych
 • Współpraca z Wyższymi uczelniami
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Koła zainteresowań
 • Zajęcia logopedyczne
 • Współpraca z byłymi żołnierzami generała Władysława Andersa
 • Współpraca z władzami samorządowymi
 • Współpraca z instytucjami na szczeblu państwowym