Brak dostępnych aktualności.

Nazywam się Joanna Robakowska i jestem logopedą w Szkole Podstawowej w Nowem.

Prowadzę zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjno-wychowawcze. Starałam się, aby w gabinecie zawsze panowała atmosfera życzliwości a dzieci chętnie uczestniczyły w terapii mowy i angażowały się w swoją pracę.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne na użytek prowadzonych zajęć.

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

W naszej szkole logopeda:

  1. Na początku roku szkolnego przeprowadza przesiewowe badania wstępne, w celu ustalenia stanu mowy uczniów w klasach I-III. Podstawą zakwalifikowania na zajęcia logopedyczne są wyniki badań przesiewowych, opinia/ orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wniosek nauczyciela bądź samego rodzica. Następnie uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy i in.
  2. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub grupowych. W zajęciach terapii logopedycznej mile widziani są rodzice uczniów.
  3. Prowadzi kącik logopedyczny dla rodziców zawierający informacje na temat terapii logopedycznej i wad wymowy.
  4. Bierze udział w zebraniach z rodzicami klas I, w czasie których przeprowadza prelekcję m.in. na temat: „Jak pomóc dziecku w rozwijaniu mowy”, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami.
  5. Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, rodzicami, udziela porad.
  6. Przygotowuje ciekawe dla dzieci pomoce logopedyczne.
  7. Bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.
  8. Co roku włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, w celu popularyzowania wiedzy o dysleksji.