Dyrektor Szkoły - mgr Aleksandra Antoniewicz
tel. 24 25 23 178

Lp.

Kl

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Ia

mgr Maria Lewandowska

edukacja wczesnoszkolna, wych. fizyczne

2.

Ib

mgr Katarzyna Pietrzak

edukacja wczesnoszkolna, wdż

3.

Ic

mgr Agnieszka Morawska

edukacja wczesnoszkolna

4.

IIa

mgr Magdalena Kacprowicz

edukacja wczesnoszkolna

5.

IIb

mgr Jarosław Morawski

edukacja wczesnoszkolna

6.

IIc

mgr Małgorzata Stasiak

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

7.

IIIa

mgr Romana Kłopska

edukacja wczesnoszkolna

8.

IIIb

mgr Hanna Nowak

edukacja wczesnoszkolna

9.

IIIc

mgr Elżbieta Jędrzejczak

edukacja wczesnoszkolna

10.

IVa

mgr Waldemar Herłaziński

matematyka, zajęcia techniczne

11.

IVb

Marlena Wysocka

język angielski

12.

Va

mgr Tomasz Sobczak

historia, biblioteka

13.

Vb

mgr Edyta Komorowska

przyroda, wdż

14.

Vc

mgr Arkadiusz Sochala

zajęcia komputerowe

15.

VIa

mgr Ewa Kubiak

matematyka

16.

VIb

mgr Edyta Krygier

język polski

17.

VIc

mgr Paweł Górnik

przyroda, wych. fizyczne

18

 

mgr Anna Gabrychowicz

wychowanie fizyczne

19

 

mgr Aleksandra Grzelak

religia

20

 

mgr Alicja Farmuga

język angielski

21

 

mgr Aleksandra Marciniak

pedagog, logopeda

22

 

mgr Joanna Miszczuk

wychowawca świetlicy

23

 

mgr Małgorzata Pęgowska Zięba

historia, język polski

24

 

mgr Halina Szczesiak

religia

25

 

mgr Małgorzata Wiśniewska

kierownik świetlicy szkolnej

26

 

mgr Danuta Czajkowska

plastyka

27

 

mgr Waldemar Hyzopski

muzyka