Ślubowanie pierwszoklasistów

17 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

To był wyjątkowy dzień dla uczniów klasy I. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej przedstawili część artystyczną przygotowaną wspólnie z wychowawczynią. Następnie w niezwykle, doniosłej atmosferze przed sztandarem pierwszacy złożyli ślubowanie.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor szkoły Grażyna Sochacka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, wręczając każdemu pierwszakowi akt pasowania. Potem ciepłe słowa skierowali do uczniów zgromadzeni goście, którzy ufundowali pierwszoklasistom wspaniałe upominki. Była też chwila na pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.